Tag Archives: เครื่องพิมพ์วันที่

เหตุผลที่กิจการของคุณควรจะมีเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต

ช่วงปัจจุบันเทคโนโลยีการทำสัญลักษณ์บนสินค้า ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตทุกวันเพิ่มมากขึ้น เป็นพิเศษ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีเหตุจำเป็นอย่างสูงที่จะต้องบอกประกาศสำคัญไว้บนตัวของซื้อของขาย กลุ่มของผลิตภัณฑ์เองก็ผลิตจากเครื่องไม้เครื่องมือหลากหลายประเภท พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลผลิตจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นอาทิ

เพราะเช่นนั้น การเลือกเฟ้นใช้เครื่องไม้เครื่องมือ หรือเครื่องทำเครื่องแสดงต่างๆ จึงต้องคัดใช้ให้เหมาะสมกับประเภทผลผลิต ลักษณะงานด้วย และเหตุผลที่กิจการของคุณควรจะมีเครื่องทำสัญญาณ หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ คือ

1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลผลิต จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ

2.ข่าวของซื้อของขายฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น

3.ผู้ผลิตสามารถทำตราไว้บนผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองการปลอมได้

4.ช่วยเพิ่มค่าให้กับของซื้อของขายได้อีกทาง ด้วยข้อมูลสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจคัดเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

เครื่องพิมพ์วันที่ทำ แบบ CIJ และ DOD

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ (Coding Machine) เครื่องกลในระบบอุตสาหกรรมการทำ ที่จัดเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญในวิธีการทำ ในโรงงานทุกตระกูลนั้น เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือแบบ CIJ (continue ink jet printer)  และ DOD (drop on demand )​

งานของเครื่องพิมพ์แบบ CIJ และ DOD นี้ หมึกจะถูกพ่นบนพื้นผิวของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ทำ (Coding Machine) ทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้รับความชอบเป็นอันมากในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการความว่องไว อุตสาหกรรม SME และขนาดกลางขึ้นไป ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแบบ CIJ คุณลักษณะในการพิมพ์ภาพ ความวิจิตรจะด้อยกว่าแบบ DOD สัณฐานชิ้นงานที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต กลุ่มนี้ จึงเป็นงานที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เน้นรูปภาพนัก เช่น วันที่ ไลน์การผลิต

ส่วนเครื่องพิมพ์แบบ DOD จะเหมาะสำหรับทั้งวันที่ผลิต งานตัวอักษรขนาดเล็ก-ใหญ่ โลโก้ สัญลักษณ์ บนตัวสินค้า ด้วยเหตุว่าเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะให้ภาพที่เน้นความละเอียดของชิ้นงาน และความคมชัดที่มากกว่าแบบ CIJ  แต่โดยรวมแล้วการเลือกสรรใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ก็แล้วแต่สภาพผลิตภัณฑ์ และความประสงค์ของธุรกิจของคุณเองด้วยว่าเครื่องพิมพ์กลุ่มไหนที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมาก  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่เพิ่มเติมได้ที่  http://www.harn.co.th/digital-printing-เครื่องพิมพ์วันที่/