Tag Archives: ดับเพลิง

ดูแลรักษาถังดับเพลิงอย่างไรให้ใช้งานได้นานๆ

นอกจากการเรียนรู้วิธีใช้ด้วยกันการเลือกเฟ้นส่วนถังดับเพลิงให้เข้ารูปกับกลุ่มของไฟ แล้ว ความสำคัญของการธำรงถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดเรื่องฉุกเฉิน เพื่อความสามารถ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาพการณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  1. ทำความสะอาดถังดับเพลิง พร้อมกับอุปกรณ์เสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ
  2. ตรวจทานอาการข้างนอกของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม
  3. ไม่ตั้งถังดับเพลิงในที่ที่มีความชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดเกิดความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดมลทินได้ง่าย รวมทั้งตรวจดูให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้สบาย
  4. สังเกตสลากแบบใช้ ป้ายบอกจุดติดตั้ง ป้ายแสดงระบุการเอาใจใส่ และคนตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด
  5. ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี ด้านในมีการเคลื่อนที่ ไม่จับตัวกันเป็นก้อน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
  6. ตรวจความดันของถังดับเพลิง พิเคราะห์ว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนดจากมาตรวัดความดัน ถ้าเข็มวัดยังชี้ อยู่ในแถบสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสถานการณ์พร้อมใช้งาน เพราะถังดับเพลิงเหล่าที่ไม่มีมาตรวัด ความดันเช่น CO2 ให้ใช้แนวทางชั่งน้ำหนัก น้ำหนักไม่ควรลดลงมากกว่า 20%
  7. กรณีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ควรทำการทดสอบความทนต่อแรงอัดด้วยน้ำ Hydrostatic test แบบมีหนังสือรับรองการทดสอบ เปลี่ยนวาล์ว สายฉีด และเติมผงเคมี
  8. ในการบรรจุเคมี ควรคัดเลือกบริษัททำบรรจุเคมีดับเพลิง ที่ได้รับอนุญาต มอก. 332 – 2537 ตรวจดู ระดับสมรรถนะในการดับเพลิง FIRE RATING ดับได้ในระดับใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และ ตรวจฉลากรวมถึงการค้ำประกันหลังการบรรจุ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับถังดับเพลิงได้ที่ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/