Tag Archives: การพัฒนาศิลปินดาราเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาศิลปินดาราเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

การพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านรูปลักษณ์ภายนอกที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

– การบำรุงรักษาทั่วไป คือ บำรุงผิวหน้า ขัดผิวกาย รักษาสิว

– การทำศัลยกรรม เสริม เติม แต่ง เพิ่มเติมในส่วนที่ไม่เป็นธรรมชาติ

– การดูแลรูปร่าง เช่น การออกกำลังกาย

การพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านบุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราส่วนใหญ่จะส่งศิลปินดาราในสังกัดของตน ไปเรียนเพิ่มเติมด้านบุคลิกภาพจากสถาบันชื่อดังต่างๆระดับประเทศด้านบุคลิกภาพทั่วไป การเดิน การพูดมารยาทไทย และมารยาทบนโต๊ะอาหาร อีกทั้งยังเสริมด้วยการแนะนำจากประสบการณ์ของตนเองและประสบการณ์ของผู้อื่นรอบข้าง และการพัฒนาศิลปินดาราหรือนักแสดงด้านความสามารถที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถพิเศษกับศิลปินดาราในสังกัดทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในระดับพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในการทำงาน และเตรียมพร้อมรับงานได้ทันที อีกทางหนึ่งคือเมื่อได้รับงานมาก็จัดพัฒนาความสามารถให้มีความสอดคล้องกับงานที่ได้รับ โดยที่ความสามารถพิเศษที่นักบริหารจัดการศิลปินดาราหรือผู้จัดการส่วนตัวดาราให้ความสำคัญ คือ การเรียนการแสดง การเรียนร้องเพลง และการเรียนเต้น  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ เสริมและเพิ่มเติมในส่วนที่ศิลปินดาราขาดหรือไม่สามารถทำได้ และรองรับการแข่งขันสูงในยุคทีวีดิจิตอล

ดังนั้น เส้นทางสู่การเป็นนักบริหารจัดการศิลปินที่ประสบความสำเร็จนั้น ต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจมนุษย์ สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับเหล่าศิลปินดาราละนักแสดงในสังกัดของตนได้ มีความจริงใจและความซื่อตรงต่องาน และศิลปินดาราในสังกัดของตน ตรงต่อเวลา มีความอะลุ่มอะล่วยและการประนีประนอมในการทำงาน ไม่ตึงหรือหย่อยจนเกินไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถในการสื่อสารได้ดี ทำงานเร็วและละเอียดรอบคอบ และมีการวางแผนงานที่ดี เมื่อเจอปัญหาต้องมีความตื่นตัวในการแก้ปัญหา เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้นควรมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา และแก้ปัญหานั้นด้วยความรักและความเข้าใจ โดยให้ความสำเร็จของศิลปินดาราของตนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด