คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้โครงการมีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

คอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษหากไม่มีการเสริมแรงดังกล่าวคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างจำนวนมากคงเป็นไปไม่ได้ คอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช้ได้กับโครงสร้างและส่วนประกอบหลายประเภท และสามารถทำเป็นรูปทรงหรือขนาดใดก็ได้ วัสดุนี้ได้รับการพัฒนาโดยการนำคอนกรีตเสริมเหล็กแผ่นหรือเส้นใยมาผสมในคอนกรีตผสมแบบดั้งเดิมการเสริมแรงคอนกรีตถูกนำมาใช้ครั้งแรกในช่วงกลางปี ​​ค.ศ. 1800

โดย Francois Coignet ผู้รับเหมาก่อสร้างชาวฝรั่งเศสคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านของเขาเองซึ่งสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ยังคงมีอายุยืนหลังการก่อสร้างประมาณ 150 ปี การประดิษฐ์คอนกรีตเสริมเหล็กในศตวรรษที่ 19 ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และคอนกรีตได้กลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญและแพร่หลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยทั่วไปแล้วจะใช้สำหรับทางหลวง กำแพงกันดิน ถังระบายน้ำทิ้ง คอนกรีตเสริมเหล็กและฐานรากคอนกรีต

การเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้เกิดอัลคาไลน์ทำให้เกิดฟิล์ม

คอนกรีตเสริมเหล็กจะให้ความต้านทานแรงดึงเป็นพิเศษสำหรับโครงการก่อสร้างที่ใช้งานหนัก การเสริมเหล็กช่วยเพิ่มความแข็งแรงโดยการรับแรงตึง ในขณะที่คอนกรีตรับแรงอัด คอนกรีตเสริมเหล็กวัสดุทั้งสองทำหน้าที่เป็นกองกำลังต่อต้านค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนของคอนกรีตมีค่าใกล้เคียงกับของเหล็ก ซึ่งช่วยขจัดความเค้นภายในเนื่องจากความแตกต่างของการขยายตัวหรือหดตัวด้วยความร้อน ในการเสริมแรงคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็กจะแข็งตัวและปรับให้เข้ากับรายละเอียดพื้นผิวของเหล็ก ซึ่งหมายความว่าสามารถผ่านความเค้นใดๆ ระหว่างวัสดุทั้งสองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เหล็กเส้นมักจะหยาบหรือเป็นลอนเพื่อปรับปรุงการยึดติดระหว่างคอนกรีตและเหล็ก การเพิ่มแคลเซียมคาร์บอเนตทำให้เกิดอัลคาไลน์ทำให้เกิดฟิล์มฟิล์มบนผิวของเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กทำให้ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าในสภาวะที่เป็นกลางหรือเป็นกรดคอนกรีตเป็นส่วนผสมของซีเมนต์โดยเฉพาะที่เรียกว่า “ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์” ตามที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นที่นั่นโดยมี ravels และสารเคมีอื่น ๆ ที่ใช้ในการสร้างอาคารที่แข็งแรงเช่นบ้านพิพิธภัณฑ์สำนักงานหรือพื้นที่ใช้สอยใด ๆคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีนี้ทำให้ โครงสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้เพียงพอ

การหมดสิ้นลงอย่างรวดเร็ว การประดิษฐ์คอนกรีตเสริมเหล็กก็เข้ามาในที่เกิดเหตุ

คอนกรีตเหล่านี้ปรับปรุงความแข็งแรงของอาคารและทำให้ที่พักพิงเป็นที่ต้องการและปลอดภัยมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิม คอนกรีตนี้ได้รับความเดือดร้อนจากข้อเสียบางประการ คอนกรีตเสริมเหล็กเช่น ขาดความแข็งแรงในช่วงเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว เป็นต้น การทรุดตัวของการก่อสร้างยังค่อนข้างเร็วเมื่อค้นหาวิธีแก้ไขเพื่อหลีกเลี่ยงการหมดสิ้นลง

อย่างรวดเร็ว การประดิษฐ์คอนกรีตเสริมเหล็กก็เข้ามาในที่เกิดเหตุ คอนกรีตเสริมเหล็ก วัสดุพื้นนี่เป็นกระบวนการที่วัสดุอื่นๆ ไม่กี่อย่าง เช่น เหล็กหรือแท่งเหล็ก หรือวัสดุเหล็กอื่นๆ ที่ฝังอยู่ระหว่างคอนกรีตเพื่อเพิ่มแรงตึง เนื่องจากคอนกรีตเพียงอย่างเดียวไม่มีแรงตึงขนาดนั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่เมื่อบีบอัดแล้วจะแข็งแรง ดังนั้น การผสมผสานของวัสดุทั้งสองนี้ช่วยปรับปรุงความแข็งแรงของการก่อสร้างใดๆ ที่ทำจากวัสดุดังกล่าว ความแข็งแรงของอาคารจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก