ระบบการทำงานของนิวเมติกส์จากอดีตสู่ปัจจุบัน

นิวเมติกส์

 

แอคทูเอเตอร์แบบนิวแมติกรองรับการใช้งานที่หลากหลายนิวเมติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนของกำลังส่งและกำลังขยายระบบนิวเมติกมีประสิทธิภาพสูงในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรับน้ำหนักเป็นเวลานาน แอคทูเอเตอร์ช่วยให้วาล์วทำงานอัตโนมัตินิวเมติกส์และสามารถควบคุมจากระยะไกลนิวเมติกส์ คือเพื่อใช้กลไกการปิดระบบในกรณีฉุกเฉินเครื่องอัดอากาศตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกจะเปลี่ยนอากาศอัดเป็นการเคลื่อนที่เชิงกลนิวเมติกส์

และเหมาะสำหรับการใช้งานที่มนุษย์นิวเมติกส์

ไม่สามารถโต้ตอบได้นิวเมติกส์เนื่องจากคำนึงถึงพื้นที่ ตำแหน่ง หรือความปลอดภัย สามารถเคลื่อนที่ได้หลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแรงดันและอุณหภูมิในการทำงานนิวเมติกส์ความสามารถในการรับน้ำหนักนิวเมติกส์และแรงบิดสูงสุดของแอคทูเอเตอร์ รับรู้ถึงแรงผลักหรือส่งผ่าน เช่นเดียวกับกำลังขยายภายในของเหลวที่บีบอัดได้ตัวกระตุ้นนิวเมติกแบบลูกสูบมีขนาดกะทัดรัดและให้ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยาวนานนิวเมติกส์

ยิ่งขนาดของลูกสูบและก้านสูบใหญ่ขึ้นนิวเมติกส์แรงดันขาออกก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น หนึ่งในประเภทแอคทูเอเตอร์ทั่วไป แอคทูเอเตอร์เหล่านี้สามารถสร้างการเคลื่อนไหวที่ทรงพลังและทนต่อสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น สภาพแวดล้อมที่แห้งและมีฝุ่นมาก รวมถึงความชื้นสูงและการทำความสะอาดด้วยแรงดันสูง

การแสดงคู่การขจัดแรงเสียดทานระหว่างโลหะกับโลหะ ตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกที่มีกระบอกสูบแบบจะใช้แรงของอากาศในการขับเคลื่อนทั้งระยะชักออกและระยะชักนิวเมติกส์การควบคุมความเร็วได้รับการปรับปรุงเมื่อมีการควบคุมแรงดันย้อนกลับที่หมดแรง ประเภทนี้มีสองพอร์ตสำหรับป้อนอากาศนิวเมติกส์หนึ่งพอร์ตที่ปลายลูกสูบด้านใดด้านหนึ่ง สำหรับการเปิดและปิดวาล์ว การป้องกันการโก่งตัวของแกนและการดัดงอนิวเมติกส์

นิวเมติกส์กระบอกสูบที่ออกแบบมาอย่างดีจะจัดการ

จังหวะที่ยาวขึ้นซึ่งจำเป็นในการใช้งานบางประเภทสปริงรีเทิร์นโครงร่างการทำงานเดี่ยวหรือการคืนตัวของสปริงในตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกส์หมายความว่าการจ่ายอากาศอัดถูกจำกัดเพียงด้านเดียวของลูกสูบ พลังงานที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวจะถูกสร้างขึ้นผ่านพอร์ตหนึ่งของแอคทูเอเตอร์นิวเมติกส์และเมื่อหมุนในช่องเปิดหรือปิดของวาล์ว จากนั้นสปริงจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่หลากหลายfนิวเมติกส์

นิวเมติกส์ได้รับบริการอย่างดีจากตัวกระตุ้นแบบนิวแมติก ตั้งแต่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไปจนถึงการกลั่น การบำบัดน้ำเสียและการกำจัดน้ำเสียนิวเมติกส์และการผลิตไฟฟ้าทั่วไป ใช้งานง่ายและสะดวกผ่านระบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังปลอดภัยกว่าวิธีอื่นๆ ในการสร้างการเคลื่อนไหว แอคทูเอเตอร์เหล่านี้ใช้งานเครื่องอัดอากาศ สวิตช์ เซ็นเซอร์ ปั๊ม และหุ่นยนต์ด้วยความน่าเชื่อถือในระยะเวลานานนิวเมติกส์